Mladí proti fašizmu

Nedovoľme, aby Slovensko zhnedlo!

Posledné články

Židovský kódex

Deviateho septembra si pripomíname pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. V tento deň, prijala vláda Slovenského štátu súbor protižidovských noriem – Židovský kódex. Už v tom období bol tento zákon v rozpore s platnou ústavou...

Druhá svetová vojna

Druhá svetová vojna bola bezpochýb najkrvavejším konfliktom v histórii ľudstva. Aké boli okolnosti jej vzniku, čo jej predchádzalo a čo naopak nasledovalo bezprostredne po nej? Na konci dvadsiatych rokov minulého storočia vypukla veľká hospodárska...

slovenske narodne povstanie

Slovenské národné povstanie

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojeným vystúpením proti obsadeniu Slovenska Nemeckou armádou a proti politickému systému, ktorý na čele s prezidentom Jozefom Tisom panoval vo vtedajšom Slovenskom štáte. SNP bolo zároveň udalosťou, vďaka ktorej...

srebrenicky masaker

Srebrenický masaker

Srebrenický masaker – najhoršie masové vyvražďovanie v Európe od konca druhej svetovej vojny. Čo a prečo sa v skutočnosti stalo? Počas vojny na Balkáne utiekli desiatky tisíc bosnianskych moslimov pred útokom bosnianskosrbskej armády do...

Využívame hosting Websupportu