slovensky stat hlinkova mladez 1943
Oslavy 2. Celoštátneho nástupu Hlinkovej mládeže v Bratislave v roku 1943; autor: Jozef Teslík

O iniciatíve

Iniciatíva Mladí proti fašizmu vznikla s podporou občianskeho združenia Equity a komunity Zabudnuté Slovensko 17. 11. 2016, na výročie Nežnej revolúcie. Jej cieľom je približovať predovšetkým mladým ľuďom hrôzy totalitných režimov, extrémizmu a nenávisti. Upozorňovať na potrebu zachovávania slobody a demokracie a ich nenahraditeľnosť v spoločnosti.

Väčšina aktivít iniciatívy sa narozdiel od iných podobných projektov sústreďuje predovšetkým na sociálne siete, kde mladí trávia veľkú časť svojho voľného času a kde im dlhodobo komunikuje témy spojené s touto problematikou. Darí sa jej tak získať ich pozornosť už vo veľmi mladom veku, ešte predtým, ako sa začnú zaujímať o politiku samotnú, vďaka čomu je výrazne znížené riziko ich radikalizácie. Tomuto je zároveň prispôsobená aj komunikačná stratégia, ktorú tvoria najmä krátke a ľahšie pochopiteľné informácie.

Projekt stavia na princípe “od mladých k mladým”. Jeho autorom a zároveň administrátorom je Marek Mach, ktorý mal v čase jeho spustenia len 15 rokov a navštevoval prvý ročník gymnázia. Vďaka tomu je možné lepšie prispôsobovať formovanie informácií zdieľaných touto platformou cieľovej skupine – tú tvoria mladí ľudia vo veku už od 12 rokov. Najväčšia časť publika spadá do vekovej kategórie od 18 do 24 rokov.

Slová autora

Marek Mach: Iniciatívu Mladí proti fašizmu som sa rozhodol založiť ako 15 ročný študent 9. ročníka základnej školy krátko po voľbách do NR SR. V nich sa do parlamentu dostala fašistická politická strana z veľkej časti práve vďaka hlasom prvovoličov.

Nakoľko som sa už v tom období zaujímal o politiku, predovšetkým o komunistické režimy vo svete, nechcel som byť len jedným z tisícov nahnevaných ľudí, ale reálne som chcel pomôcť tomu, aby sa s vtedy aktuálnou situáciou niečo dialo.

Rozhodol som sa preto osloviť občianske združenie Equity, ktoré som poznal vďaka súťaži „som neNORMÁLne fér“ a komunitu „Zabudnuté Slovensko“ s tým, že mám nápad na projekt, ktorým by som chcel medzi mladými upozorňovať na nebezpečenstvá extrémizmu a potrebu udržiavania demokracie.

Projekt sa uchytil, za 4 roky svojej existencie oslovil viac ako 100 000 mladých a aktívne upozorňuje na témy spojené predovšetkým s fašizmom a extrémizmom na Slovensku.

Priamo z projektu vychádza občianske združenie Mladí, pod ktoré spadajú okrem iného aj ostatné iniciatívy Mladí a sociálna sieť Dúhy.sk.

Občianske združenie Mladí

Občianske združenie Mladí zastrešuje iniciatívy Mladí proti fašizmu, Mladí za klímu, Správy Mladí a sociálnu sieť Dúhy.sk. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie mládeže o spoločenských témach, dianí v spoločnosti ako takej a podpora mládeže.

Kontakt:

web: ozmladi.sk
e-mail: info@ozmladi.sk
Unsupported get request. Object with ID '17841408158645461' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api

Využívame hosting Websupportu