slovensky stat hlinkova mladez 1943
Oslavy 2. Celoštátneho nástupu Hlinkovej mládeže v Bratislave v roku 1943; autor: Jozef Teslík

O iniciatíve

Iniciatíva Mladí proti fašizmu vznikla s podporou občianskeho združenia Equity a komunity Zabudnuté Slovensko 17. 11. 2016, na výročie Nežnej revolúcie. Jej cieľom je približovať predovšetkým mladým ľuďom hrôzy totalitných režimov, extrémizmu a nenávisti. Upozorňovať na potrebu zachovávania slobody a demokracie a ich nenahraditeľnosť v spoločnosti.

Väčšina aktivít iniciatívy sa narozdiel od iných podobných projektov sústreďuje predovšetkým na sociálne siete, kde mladí trávia veľkú časť svojho voľného času a kde im dlhodobo komunikuje témy spojené s touto problematikou. Darí sa jej tak získať ich pozornosť už vo veľmi mladom veku, ešte predtým, ako sa začnú zaujímať o politiku samotnú, vďaka čomu je výrazne znížené riziko ich radikalizácie. Tomuto je zároveň prispôsobená aj komunikačná stratégia, ktorú tvoria najmä krátke a ľahšie pochopiteľné informácie.

Projekt stavia na princípe “od mladých k mladým”. Jeho autorom a zároveň administrátorom je Marek Mach, ktorý mal v čase jeho spustenia len 15 rokov a navštevoval prvý ročník gymnázia. Vďaka tomu je možné lepšie prispôsobovať formovanie informácií zdieľaných touto platformou cieľovej skupine – tú tvoria mladí ľudia vo veku už od 12 rokov. Najväčšia časť publika spadá do vekovej kategórie od 18 do 24 rokov.

Slová autora

Marek Mach: Iniciatívu Mladí proti fašizmu som sa rozhodol založiť ako 15 ročný študent 9. ročníka základnej školy krátko po voľbách do NR SR. V nich sa do parlamentu dostala fašistická politická strana z veľkej časti práve vďaka hlasom prvovoličov.

Nakoľko som sa už v tom období zaujímal o politiku, predovšetkým o komunistické režimy vo svete, nechcel som byť len jedným z tisícov nahnevaných ľudí, ale reálne som chcel pomôcť tomu, aby sa s vtedy aktuálnou situáciou niečo dialo.

Rozhodol som sa preto osloviť občianske združenie Equity, ktoré som poznal vďaka súťaži „som neNORMÁLne fér“ a komunitu „Zabudnuté Slovensko“ s tým, že mám nápad na projekt, ktorým by som chcel medzi mladými upozorňovať na nebezpečenstvá extrémizmu a potrebu udržiavania demokracie.

Projekt sa uchytil, za 4 roky svojej existencie oslovil viac ako 100 000 mladých a aktívne upozorňuje na témy spojené predovšetkým s fašizmom a extrémizmom na Slovensku.

Priamo z projektu vychádza občianske združenie Mladí, pod ktoré spadajú okrem iného aj ostatné iniciatívy Mladí a sociálna sieť Dúhy.sk.

Občianske združenie Mladí

Občianske združenie Mladí zastrešuje iniciatívy Mladí proti fašizmu, Mladí za klímu, Správy Mladí a sociálnu sieť Dúhy.sk. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie mládeže o spoločenských témach, dianí v spoločnosti ako takej a podpora mládeže.

Kontakt:

web: mladi.sk
e-mail: info@mladi.sk

Využívame hosting Websupportu