Natália Vozárová

Po ukončení gymnázia študovala politológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde získala bakalársky titul. V súčasnosti ďalej pokračuje na magisterskom stupni v odbore politológia a euroázijské štúdiá. Súčasne absolvuje externé štúdium psychológie, kde sa zameriava primárne na klinickú a poradenskú psychológiu. Od roku 2022 asistuje pri tvorbe obsahu pre iniciatívu Mladí proti fašizmu.

Židovský kódex

Deviateho septembra si pripomíname pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. V tento deň, prijala vláda Slovenského štátu súbor protižidovských noriem – Židovský kódex. Už v tom období bol tento zákon v rozpore s platnou ústavou...

Druhá svetová vojna

Druhá svetová vojna bola bezpochýb najkrvavejším konfliktom v histórii ľudstva. Aké boli okolnosti jej vzniku, čo jej predchádzalo a čo naopak nasledovalo bezprostredne po nej? Na konci dvadsiatych rokov minulého storočia vypukla veľká hospodárska...

Využívame hosting Websupportu