Auschwitz-Birkenau – najväčší nemecký vyhladzovací tábor
ZdieľaťFacebookEmail
Auschwitz-Birkenau
Príchod väzňov do tábora Auschwitz-Birkenau; zdroj: History Crunch

Auschwitz-Birkenau – najväčší nemecký vyhladzovací tábor

Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau bol založený v roku 1941 neďaleko poľského mesta Osvienčim. Jednalo sa o najväčší nacistický tábor, pričom od roku 1941 do roku 1945 tu bolo popravených približne 1,1 milióna ľudí, z čoho 900 000 ľudí bolo ihneď poslaných do plynových komôr a asi 200 000 ľudí zomrelo na následky podvýživy, týrania, lekárskych pokusov či chorôb.

Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau sa stal symbolom genocídy asi 6 miliónov ľudí, prevažne Židov. V roku 1971 bol zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

Celkovo bolo z územia dnešného Slovenska deportovaných do Osvienčimu 65 692 osôb. Nie všetci však boli deportovaní priamo do tábora Auschwitz-Birkenau, nakoľko prvé transporty smerovali do tábora Auschwitz I. Jednalo sa predovšetkým o obdobie výstavby nového komplexu v Birkenau.

Auschwitz-Birkenau
Príchod väzňov do tábora Auschwitz-Birkenau; Zdroj: History Crunch

Podľa údajov repatriačných úradov sa z Auschwitzu vrátilo v roku 1945 len 348 osôb. 

Z územia vtedajšieho Slovenska boli deportácie vykonané v troch etapách:

 1. etapa: marec až apríl 1942, deportovaní boli práceschopní muži a ženy, slobodní bez rodinných príslušníkov vo veku 16 až 35 rokov v počte asi 17 000 osôb.

 2. etapa: apríl až august 1942, rodiny a rodinní príslušníci z prvých transportov. Deportovaných bolo asi 35 000 osôb.

 3. etapa: september až október 1944. Deportované boli slovenské rodiny po Slovenskom národnom povstaní v počte asi 13 692 osôb.

Auschwitz-Birkenau
Auschwitz-Birkenau; zdroj: History Crunch

Zdroj: wikipedia.org

ZdieľaťFacebookEmail
Autor
Marek Mach
Unsupported get request. Object with ID '17841408158645461' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api

Využívame hosting Websupportu