Pojmy z oblasti zamerania webu aj s vysvetlením
ZdieľaťFacebookEmail
slovnik pojmy

Pojmy z oblasti zamerania webu aj s vysvetlením

Fašizmus – je totalitná ideológia antidemokratického antiliberálneho (liberálny – znášanlivý, sľobodomyselný) zamerania. Fašistická ideológia vychádza z nacionalizmu. Fašizmus sa prvýkrát objavil v medzivojnovom Taliansku kde ho presadzoval Benito Mussolini.

Nacizmus – je skrátený výraz nemeckého „Nationalsozialismus“ – národný socializmus taktiež niekedy označovaný aj ako Hitlerizmus. Je totalitná ideológia uplatňovaná v nacistickom Nemecku v rokoch 1933-45 (tzv. Tretia ríša) vedenom Adolfom Hitlerom. Nacizmus je kombinácia fašizmu a rasizmu, vychádza tiež z krajného nacionalizmu a niektorých prvkov socializmu. Nacizmus je krajne pravicová forma politiky. 

Totalita – je režim štátu založený na totálnom presadzovaní štátnej ideológie či moci vo všetkých oblastiach, často aj násilnými a bezprávnymi metódami.

Nacionalizmus – je ideológia založená na výnimočnosti vlastného národa, bojujúca proti cudzej nadvláde, sledujúca národné záujmy a oslavujúca národný cit.

Neonacizmus – je ideológia vychádzajúca z nacizmu a nadradenosti bielej rasy. Hlavným nepriateľom neonacizmu sú imigranti, komunisti, liberáli, rómovia a predovšetkým Źidia ktorých vinia z mnohých problémov spoločnosti a prisudzujú im rôzne konšpirácie s cieľom ovládnuť svet. Ich program vidí väčšinu problémov štátu v multikulturalizme, prichádza s radikálnymi riešeniami často nezľúčiteľnými s demokraciou.  

Antisemitizmus – je nepriateľstvo alebo predpojatosť voči Židom ako predstaviteľom židovského náboženstva, etnickej skupine alebo rase. Antisemitizmus sa rozdeľuje na: náboženský, nový (spochybňuje existenciu Izraela) a rasový antisemitizmus. – pridané prispievateľom Barbora Celhárová

Krajná pravica – taktiež označovaná aj ako extrémna pravica či ultrapravica je pojem používaný pre označovanie politických ideológií s krajne vyhroteným nacionalistickým postojom zameraným proti demokracii.

Pozrite si tiež: Demokracia. O čom to je?

Genocída – je čiastočné alebo úplné vyvraždenie skupiny osôb alebo jej ťažké duševné či telesné poškodenie s cieľom zničiť ju, zvyčajne z náboženských, rasových, jazykových, národnostných, niekedy aj kultúrnych či politických, príčin.

Mainstream – je termín ktorý sa používa pre označenie prevládajúceho spoločenského konsenzu. V prípade médií (mainstreamové média) sa jedná prevažne o transparentné a overené médiá.

Alternatívne weby – sú prevažne weby s nejasným financovaním šíriace ruskú propagantu či iné hoaxy. 

Hoax – je anglické slovo označujúce podvod či pretvorenú realitu tak, aby sa čo najrýchlejšie šírila medzi ľuďmi.

Propaganda – je rozširovanie názorov a informácií s cieľom zmeny, vytvorenia alebo zosilnenia určitých názorov či presvedčení. Propaganda zvykne vytvárať zdanie vyššieho cieľa, využíva ľudské vášne, strach a nenávisť.

14 – číselný kód pre 14 slov Davida Lanea: ‘My musíme chrániť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí’. David Lane bol neonacistický terorista, člen Ku-Klux-Klanu, Kresťanskej identity árijskych národov a zakladateľ teroristickej organizácie Bruder Schweigen známej ako The Order – bol odsúdený na doživotie.

18 – toto číslo tvorí iniciály Adolfa Hitlera. A je prvé a H je ôsme písmeno v poradí abecedy. Táto kombinácia čísiel sa nachádza aj v názve teroristickej neonacistickej organizácie Combat 18 alebo hudobnej skupiny Sturm 18.

168:1 – ide o číselný kód bombového útoku v Oklahome, ktorý sa odohral v polovici 90-tych rokov. Pri tomto útoku prišlo o život 168 ľudí. Prihlásil sa k nemu Timothy McVeigh, ktorého odsúdili na trest smrti.

28 – je iniciálkami blood and honour (krv a česť). B je druhé a H je ôsme písmeno v poradí abecedy. Blood and Honour je neonacistická organizácia založená spevákom britskej white power skupiny Skrewdriver Janom Stuartom Donaldsonom v roku 1987. Počas Druhej svetovej vojny bolo heslom jednotiek SS.

44 – číslo je neonacistami často používané ako skrytý odkaz na nacistické jednotky SS

88 – ôsme písmeno abecedy je „H“, dve osmičky znázorňujú „HH“ čo je skratka pozdravu „Heil Hitler“. Číselnú kombináciu „88“ teda niekedy používajú neonacisti k vyjadreniu pozdravu, čo slúži k ich vzájomnému identifikovaniu ktoré je však beztrestné.  

RAHOWA – skratka Racial Holy War (Rasová svätá vojna) – pôvodne heslo americkej neonacistickej organizácie World Church of Creator (WCOTC). V deväťdesiatych rokoch pod týmto menom vystupovala neonacistická kapela a RAHOWA sa začalo v neonacistických kruhoch používať ako kódované heslo.

HFFH – skratka pre heslo medzinárodnej neonacistickej organizácie Hammerskins ‘Hammerskins forever, forever Hammerskins’ (’Hammerskini navždy, navždy Hammerskini’).

Neonacisti sa taktiež dajú identifikovať podla oblečenia ktoré je na prvý pohľad nenápadné no oni ho medzi sebou navzájom dobre poznajú, jedná sa napríklad o značky: Thor Steinar, Grassel, Nibelung, Eighty-Eight,  Erik and Sons, Doberman Streetware, Max h8, Stormbringer, Consdaple, Ansgar Aryan, Masterrace Europe…


Zdroj: diskusneforum.sk, wikipedia.org

ZdieľaťFacebookEmail
Autor
Marek Mach

Využívame hosting Websupportu