Ako Marián Kotleba zavádza
ZdieľaťFacebookEmail
marian kotleba lsns
Marián Kotleba; autor: SME

Ako Marián Kotleba zavádza

Nižšie sa dozviete, ako Marián Kotleba zavádza a prekrúca realitu vo svoj obraz. Najnovšie rozobraté výroky Mariána Kotlebu zároveň nájdete na stránke demagog.sk.

My sme tento bod (znižovanie počtu poslancov, pozn.) v programe mali už absolútne dávno a ako jediní sme o tom vôbec rozprávali, keď ostatným ešte ani nedovolilo myslieť na takéto nejaké veci.

Marián Kotleba

Jedná sa o výmysel, strana SaS prišla s takouto iniciatívou už skôr (v roku 2009).


…v roku 2020 uplynie platnosť prístupovej zmluvy Slovenskej republiky k NATO.

Marián Kotleba

Ide o klamstvo. Prístupové protokoly SR k NATO nie sú časovo obmedzené.


…väčšina trestných činov spáchaných so zbraňou je práve spáchaných s nelegálnou zbraňou…

Marián Kotleba

Polícia SR nemá nikde zverejnenú štatistiku o tom, koľko trestných činov bolo spáchaných s legálne a nelegálne držanou zbraňou avšak podľa štatistík polície ČR sa jedná o výmysel (napr. v roku 2014 bolo v ČR s legálne držanou zbraňou spáchaných 401 trestných činov zatiaľ čo s nelegálne držanou zbraňou len 25)


Ono je to zverejnené aj teraz (zoznam darcov na kampaň, pozn.), som to včera pozeral, je to zverejnené (…) najväčší dar, ktorý sme dostali ako strana, bol 10 tisíc eur.

Marián Kotleba

Ide o nepravdu, najväčšia prijatá čiastka na transparentnom účte bola 1 000€ a najväčší výdaj bol 1 050€.


My ročne dovezieme potraviny za jednu miliardu eur, ročne. Za 350 miliónov dovezieme iba mlieko a vajcia. Ľudia nemajú čo robiť, polia sú neobrobené a dovážame potraviny. Potravinová sebestačnosť Slovenska je nula. Energetická sebestačnosť je pod 50%.

Marián Kotleba

Potravinová sebestačnosť Slovenska je 51% (nie nula), mlieko, vajcia a med sme v roku 2014 doviezli za 341 mil. € avšak vývoz týchto položiek bol v tom istom roku na úrovni 311 mil. €. Pravdou je síce že dovezieme potraviny za miliardu eur ročne, no rozdiel medzi dovozom a vývozom je minimálny.


…ak mňa keď tu mám kolegu z SaS, zaujali na vystúpeniach práve poslancov za SaS dve veci. Jedna, že skoro každé vystúpenie poslanca za SaS sa týkalo práv, podpory a hodnôt LGBTI a podobných skupín…

Marián Kotleba

Tento výrok odznel 24.4.2016, no k tomuto dňu v rozprave k programovému vyhláseniu vlády vystupovala už väčšina poslancov za SaS, ale len jediná z nich, Natália Blahová spomenula práva LGBTI komunity.


…pretože si musíme povedať na rovinu, že dnes sú niektorí poberatelia sociálnych dávok ohodnotení, keď to musím tak povedať, možno aj dvojnásobne oproti ľuďom, ktorí pracujú za minimálnu mzdu, čiže tento sociálny systém je dnes úplne zlý.

Marián Kotleba

Výrok vyslovil 1. 12. 2013. Minimálna mzda na Slovensku od 1. januára 2013 bola 337,7 eur, v čistom to predstavuje sumu 290,7 eur. Jej dvojnásobok v čistom by bol teda 581,4 eur. Základnou „sociálnou“ dávkou na Slovensku je dávka v hmotnej núdzi (DvHM).

Nárok na túto dávku má občan, ak jeho príjem nedosahuje životné minimum (198,09 eur mesačne pre jednu osobu, 138,19 eur mesačne pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a 90,42 eur mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa) a zároveň ak si svojím majetkom nedokáže zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť v hmotnej núdzi.

Výška dávky mesačne podľa úpravy zákona platnej do 31. 12. 2013:

60,50 eur pre jednotlivca,
115,10 eur pre jednotlivca s 1 až 4 deťmi,
168,20 eur pre jednotlivca s viac ako 4 deťmi,
105,20 eur pre dvojicu, 157,60 eur pre dvojicu s 1 až 4 deťmi, 212,30 eur pre dvojicu s viac ako 4 deťmi.


Máme (BBSK, pozn.) najväčší počet historických pamiatok.

Marián Kotleba

Pamiatkový úrad nerozlišuje tzv. historické pamiatky. Vychádzajúc z platnej legislatívy rozlišuje národné kultúrne pamiatky. Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. je Pamiatkový fond „súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.“ Podľa registra národných kultúrnych pamiatok Pamiatkového úradu SR sa k 3. aprílu 2013 najviac kultúrnych pamiatok nachádza v Prešovskom kraji (3893), až potom nasleduje Banskobystrický kraj s 2590 pamiatkami.

Pozrite si tiež 5 dôvodov, prečo sú podľa historika Jakuba Drábika kotlebovci fašisti.


Zdroj: Demagog

ZdieľaťFacebookEmail
Autor
Marek Mach

Využívame hosting Websupportu